Materijali za pripremu

Na ovoj stranici donosimo razne materijale koji su nastali tijekom priprema ekipa i raznim drugim radionicama. Umjesto kronološki, materijali su složeni prema temama i nivou zahtjevnosti. Ovdje su uglavnom materijali s riješenim primjerima i detaljnim uputama. 

Pregled tema i literature – primjeren za početnike: osnovce i srednjoškolce koji tek ulaze u svijet natjecateljske matematike i susreću podjelu na četiri osnovna područja: Algebra, Kombinatorika, Geometrija, Teorija brojeva

Za mentore

Popratni tekst za mentore  

Primjer pripreme za predavanje: Tetivni četverokut – Matija Bašić

Predavanje za nastavnike: Invarijante – Ilko Brnetić

Za osnovce

Odabrani članci iz Matke

Adventska radionica 2016. 

Ljetne pripreme 2016. 

Zadaci za samostalni rad su različite težine, ali su gotovo svi kompleksniji od zadataka kakvi se pojavljuju na domaćim natjecanjima za učenike osnovnih škola. Sve zadatke rješavajte samostalno i nemojte prebrzo odustajati ako neki od zadataka ne znate riješiti.

Materijali za pripremu za HJMO (osnovci!) i/ili za županijsku razinu A varijanta

Što je to algebra – Matija Bašić

Kvadratna jednadžba – Petar Bakić 

Uvod u nejednakosti – Ivana Antoliš

Nejednakosti – Nevenka Antončić

Logičko kombinatorni zadaci – Vlatko Crnković

Matematička indukcija – Matija Bašić

Matematička indukcija – Azra Tafro

Vjerojatnost – Ivana Antoliš

Invarijante – Aneta Copić

Bojanja i invarijante – Ilko Brnetić

Invarijante i monovarijante – Ilko Brnetić

Sukladnost – Sanja Antoliš

Metoda površina – Vlatko Crnković

Tetivni četverokut – Borna Vukorepa

Geometrijski trikovi bez imena – Matija Bašić

Izometrije i homotetija – Mea Bombardelli

Potencija točke – Eva Špalj

Diofantske u geometriji – Sanja Stilinović

Zadaci sa znamenkama – Aneta Copić

Djeljivost – Matija Bašić

Diofantske jednadžbe – Miljen Mikić

Djelitelji i višekratnici – Miljen Mikić

Materijali za pripremu za JBMO i/ili za državnu razinu A varijanta, HMO-MEMO test

Funkcijske jednadžbe – Marin Petković

Nejednakoti – Mislav Brnetić

Nejednakosti – Aleksandar Bulj

Nejednakosti – Kristina Ana Škreb

Polinomi – Matija Bašić

Geometrijske nejednakosti – Mario Krnić

Prebrojavanje – Ilko Brnetić

Dokazi u kombinatorici – Azra Tafro

Matematička indukcija – Grgur Valentić

Teorija grafova – Kristina Ana Škreb

Tetivni četverokut – Matija Bašić

Pripisane kružnice – Stipe Vidak

Male tajne iz geometrije – Matija Bašić

Primjena trigonometrije – Stipe Vidak

Polinomi, nizovi, funkcije u teoriji brojeva – Miljen Mikić

Sume kvadrata – Andrej Dujella

Eulerova funkcija – Ilko Brnetić

Materijali za pripremu za EGMO, MEMO, HMO

Algebarske manipulacije i nejednakosti – Aleksandar Bulj

Polinomi – Petar Bakić

Sve o polinomima – Srđan Maksimović

Beskonačno veliko i beskonačno malo (analiza za srednjoškolce) – Matija Bašić

Algoritmi i procesi – Matija Bašić

Kombinatorna geometrija – Matija Bašić

Optimizacija – Domagoj Ćevid

Elegantna kombinatorika – Matija Bašić

Teorija grafova – Domagoj Bradač

Geometrijske transformacije – Matija Bašić

Harmoniteti – Matija Bucić i Domagoj Ćevid

Kompleksni brojevi u geometriji – Grgur Valentić 

Diofantske koje svaki šonjo zna riješiti – Matija Bašić

Pregled teorije brojeva – Matko Ljulj

Euler, Fermat i Kineski teorem o ostacima – Grgur Valentić

Aritmetičke funkcije – Miljen Mikić

Pellova jednadžba i Eisensteinov kriterij – Dijana Kreso

Materijali za pripremu za IMO, RMM 

Nestandardne nejednakosti – Aleksandar Bulj

Nestandardna algebra – Kristina Ana Škreb

Analitički zadaci – Ivan Novak

Vjerojatnosne i analitičke metode – Vjeko Kovač

Kombinatorne interpretacije – Grgur Valentić

Klasična kombinatorika za najjače – Matija Bašić

Kombinatorna teorija brojeva – Nikola Adžaga

Nevjerojatna kombinatorika

Linearna algebra u kombinatorici – Ivan Krijan

Funkcije izvodnice i Fourierova analiza u kombinatorici – Vjeko Kovač

Projektivna geometrija – Grgur Valentić

Lijepi zadaci s groznim slikama – Matija Bašić

Novi važni teoremi – Stipe Vidak

Polarno preslikavanje – Matija Bašić

Kvadratni ostatci – Ivan Novak

Sve što treba znat o kvadratima – Matija Kazalicki

Lema o podizanju eksponenta (LTE) – Adrian Satja Kurdija

Grupe, krivulje i b(r)ojanja – Nikola Adžaga