HMO

Hrvatska matematička olimpijada

Datum održavanja i pravila natjecanja se nalaze na naslovnici.

Na natjecanje se pozivaju najbolje rangirani učenici srednjih škola A varijante na Državnom natjecanju iz matematike. Natjecanje ima izborni karakter za Međunoradnu matematičku olimpijadu i Srednjoeuropsku matematičku olimpijadu.

Arhiva sadrži zadatke i rješenja svih prošlih natjecanja.