Županijsko 2021

Na ovoj stranici će biti objavljene sve relevantne informacije za provedbu županijskog natjecanja iz matematike 2021. godine.

Zadaci

Osnovna škola           Srednja škola – A varijanta           Srednja škola – B varijanta

Rješenja

Osnovna škola          Srednja škola – A varijanta           Srednja škola – B varijanta

Poziv na državno natjecanje

Čestitamo svim učenicama i učenicima koji su pozvani na državno natjecanje. Više informacija na stranici Državno 2021.

Za učenike 4., 5. i 6. razreda će u lipnju biti održana Hrvatska matematička olimpijada za kadete.

Revizija

Rezultati revizije

Molimo sve učenike da svoje upite u vezi bodovanja nakon revizije upute članovima Državnog povjerenstva do petka 16. travnja 2021. putem e-maila:

Za osnovnu školu pisati na dp.osnovna.skola@gmail.com

Za A varijantu pisati na avarijanta@gmail.com

Za B varijantu pisati na bvarijanta@gmail.com

Poziv na državno natjecanje će biti objavljen 19. travnja 2021.

Rezultati revizije OŠ   Komentar 5razred    Komentar 8razred

Rezultati revizije A varijanta         Dodatna bodovanja A varijanta

Rezultati revizije B varijanta

Zbog usklađivanja pri bodovanju i određivanja popisa pozvanih učenika na državno natjecanje Državno povjerenstvo je dodatno pregledalo testove prvih 40 učenika u svakoj kategoriji. U pojedinoj kategoriji 40 učenika je ostvarilo barem:

43 b (5.r), 34 b (6.r), 40 b (7.r), 23 b (8.r)

24 b (1A), 22 b (2A), 15 b (3A), 16 b (4A)

21 b (1B), 18 b (2B), 28 b (3B), 24 b (4B)