Državno 2021.

Državno natjecanje će se održati 11. svibnja 2021. u 10:00 po matičnim školama učenika.

Poziv na državno natjecanje iz matematike 2021.

Zadaci

Srednja škola – A varijanta     Srednja škola – B varijanta   Osnovna škola

Rješenja

Srednja škola – A varijanta     Srednja škola – B varijanta    Osnovna škola

Konačni rezultati

Srednja škola – A varijanta     Srednja škola – B varijanta    Osnovna škola

Čestitamo svim učenicima i njihovim mentorima na rezultatima!

Privremeni rezultati i bodovanje – osnovna škola 

DRŽAVNO -OŠ-rezultati 5. razred.       5. razred (bodovna shema)

DRŽAVNO -OŠ-rezultati 6. razred.       6.razred (bodovna shema)

DRŽAVNO -OŠ-rezultati 7. razred.       7.razred (bodovna shema)

DRŽAVNO -OŠ-rezultati 8. razred.       8. razred (bodovna shema)

Žalbe – Osnovna škola

Prije slanja upita svakako molimo učenike da pročitaju bodovne sheme! Molimo da svoje upite u vezi bodovanja učenici upute članovima Državnog povjerenstva do četvrtka 20. svibnja 2021. u 12:00 putem e-maila dp.osnovna.skola@gmail.com

Privremeni rezultati – B varijanta

Drz2021 – rezultati – B varijanta

Molimo da svoje upite u vezi bodovanja učenici upute članovima Državnog povjerenstva do četvrtka 20. svibnja 2021. u 12:00 putem e-maila bvarijanta@gmail.com

 

Privremeni rezultati – A varijanta

Prvi razred       Drugi razred      Treći razred    Četvrti razred

Bodovne sheme

Bodovanje – prvi razred      Bodovanje – drugi razred      Bodovanje – treći razred    Bodovanje – četvrti razred

Žalbe – A varijanta

Prije slanja upita svakako molimo učenike da pročitaju bodovne sheme! Molimo da svoje upite u vezi bodovanja učenici upute članovima Državnog povjerenstva do ponedjeljka 17. svibnja 2021. u 12:00 putem e-maila avarijanta@gmail.com

Nakon državnog

Učenici pozvani na HMO i HJMO će biti obavješteni putem e-maila.

Za učenike 4., 5. i 6. razreda će biti održana Hrvatska matematička olimpijada za kadete (HMOK).

Na HMOK 2021. će biti pozvani učenici koji su na županijskom natjecanju (prije revizije) ostvarili barem

  • 40 bodova u 4. razredu,
  • 42 boda u 5. razredu,
  • 33 boda u 6. razredu.

Više informacija i prijave će biti dostupne u svibnju.

Za učenike 7. i 8. razreda će biti održana Hrvatska juniorska matematička olimpijada (HJMO), a za učenike srednjih škola Hrvatska matematička olimpijada (HMO). Pravila i vremenik se mogu pronaći na naslovnici.