Zimska radionica 2023/24.

U organizaciji HMD-a je od 12. do 14. siječnja održana Zimska radionica.

Tradicionalno na radionicu su pozvani učenici od 7. razreda OŠ do 4. razreda SŠ (A varijanta), koji su ostvarili najbolje plasmane na prethodnom državnom natjecanju.

A grupa – 4. r. i MEMO ekipa

Zimska 2023-24 – grupa A – G – Stella Colo – Inverzija

Zimska 2023-24 – grupa A – Mix – Adrian Beker – Filter korijena iz jedinice

Zimska 2023 24 – grupa A – N – Polinomi u TB – Patrick Pavic

B grupa – 3. r. 

Zimska 2023-24 – grupa B – A – Luka Milacic – Funkcijske jednadbe

Zimska 2023-24 – grupa B – Mix – Matija Basic – Povezivanje podrucja

C grupa – 2. r. 

Zimska 2023-24 – grupa C – A – Lovre Pazinovic – Nejednakosti

Zimska 2023-24 – grupa C – C – Azra Tafro – Optimizacija

Zimska 2023-24 – grupa C – G – Luka Milacic – Spiralna slicnost

Zimska 2023-24 – grupa C – Mix – Emanuel Tukac – Princip ekstrema

D grupa – 1. r. i JBMO ekipa

Zimska 2023-24 – grupa D – A – Stella Colo – Nejednakosti

Zimska 2023-24 – grupa D – C – Mislav Brnetic – Prebrojavanja

Zimska 2023-24 – grupa D – G – Matej Vojvodic – Potencija_tocke

Zimska 2023-24 – grupa D – Mix – Ilko Brnetic – Matematicka indukcija

Zimska 2023-24 – grupa D – N – Adian Anibal Santos Sepcic – NZD i Euklidov algoritam

E grupa – 8. r. 

Zimska 2023-24 – grupa E – A – Matija Basic – Moc kvadrata

Zimska 2023-24 – grupa E – C – Mea Bombardelli – Logicki zadaci

Zimska 2023-24 – grupa E – G – Aneta Copic – Krug i kruznica

Zimska 2023-24 – grupa E – G – Eva Spalj – Povrsine

Zimska 2023-24 – grupa E – N – Ilko Brnetic – Djeljivost (mod)

F grupa – 7. r.

Zimska 2023-24 – grupa F – A – Matija Basic – Zbrojevi i nejednakosti

Zimska 2023-24 – grupa F – C – Aneta Copić – Uvod u kombinatoriku

Zimska 2023-24 – grupa F – C – Matej Vojvodic – Igre

Zimska 2023-24 – grupa F – G – Mea Bombardelli – Metoda povrsina

Zimska 2023-24 – grupa F – N – Eva Spalj – Igre s brojevima