HJMO

2. Hrvatska juniorska matematička olimpijada će biti održana 15. svibnja 2018.

Na natjecanje su pozvani najbolje rangirani učenici 7. i 8. razreda na Državnom natjecanju iz matematike. Natjecanje ima izborni karakter za Juniorsku balkansku matematičku olimpijadu.

Pravila HJMO 2018

Preporučeni dodatni materijali se nalaze na stranici

OŠ materijali

 

1. Hrvatska juniorska matematička olimpijada je održana 18. lipnja 2017. na FERu u Zagrebu. Na natjecanje su pozvani nagrađeni učenici na Državnom natjecanju 7. i 8. razreda.

HJMO 2017 Zadaci

 

Ogledni zadaci za 2017. godinu:

Ogledni primjer HJMO-a 1

Ogledni primjer HJMO-a 2

Ogledni primjer HJMO-a 3