HJMO

Hrvatska juniorska matematička olimpijada

Datum održavanja i pravila natjecanja se nalaze na naslovnici.

Na natjecanje se pozivaju najbolje rangirani učenici 7. i 8. razreda na Državnom natjecanju iz matematike. Natjecanje ima izborni karakter za Juniorsku balkansku matematičku olimpijadu.

Gradivo koje se može pojaviti na testu uključuje:

Algebra – potencije i algebarski izrazi, jednadžbe i sustavi, nejednakosti (AG-nejednakost)

Kombinatorika – prebrojavanje, Dirichletov princip, bojanja, invarijante, konstrukcije primjera

Geometrija – klasična geometrija trokuta (sukladnost i sličnost), kružnice (obodni i središnji kut), Pitagorin poučak

Teorija brojeva – djeljivost, diofantske jednadžbe

Gradivo koje neće biti uključeno: matematička indukcija, kompleksni brojevi, polinomi, funkcijske jednadžbe, stereometrija (geometrija prostora), analitička geometrija (jednadžba pravca), vektori, trigonometrija, mali Fermatov teorem, Eulerova funkcija itd.

Preporučeni dodatni materijali se nalaze na stranici

OŠ materijali

Mea Bombardelli – HJMO i JBMO – prezentacija

 

HJMO 2024. 

HJMO 2024 zadaci

HJMO 2024 rješenja

 

HJMO 2023. 

HJMO 2023 zadaci

HJMO 2023 rješenja 

 

HJMO 2022. 

HJMO 2022 zadaci

HJMO 2022 rješenja 

 

HJMO 2021. 

HJMO 2021 zadaci

HJMO2021 rješenja

 

HJMO 2020.

HJMO 2020 zadaci

HJMO 2020 rješenja

 

HJMO 2019.

HJMO 2019 zadaci

HJMO 2019 rješenja

 

HJMO 2018.

HJMO 2018 zadaci

HJMO 2018 rješenja

 

HJMO 2017 

HJMO 2017 zadaci

HJMO 2017 rješenja

 

Ogledni zadaci za 2017. godinu:

Ogledni primjer HJMO-a 1

Ogledni primjer HJMO-a 2

Ogledni primjer HJMO-a 3