OŠ Adventska 2019

Na Adventskoj radionici 2019. održana su sljedeća predavanja

Maja Marić: SUKLADNOST TROKUTA

Sanja Stilinović: Diofantske u geometriji

Sanja Antoliš: Dirichletov princip

Eva Špalj: Uvod u teoriju brojeva

Vlatko Crnković: Logičko kombinatorni zadaci

Matija Bašić Što je to algebra

Matija Bašić Mix zadataka