OŠ LJETNE PRIPREME 2019

U svibnju i lipnju 2019 održane su pripreme za Juniorsku balkansku matematičku olimpijadu, te ljetne pripreme za nagrađene i pohvaljene učenike 7. i 8. razred. U materijalima se nalaze zadaci koji su obrađeni s učenicima.

Pripreme za nagrađene i pohvaljene:

JBMO pripreme: