OŠ Adventska radionica 2016.

A – Problemski zadatci – Ilko Brnetić 

A – Nejednakosti – Nevenka Antončić

C – Logički zadaci – Mea Bombardelli

C – Optimizacija i konstrukcije – Ilko Brnetić

G – Dodatne konstrukcije – Matija Bašić 

G – Tetivni četverokut – Borna Vukorepa

N – Djeljivost – Vanja Wagner 

N – Zadaci sa znamenkama – Aneta Copić