HMO – arhiva

Hrvatska matematička olimpijada

Datum održavanja i pravila natjecanja se nalaze na naslovnici.

Na natjecanje se pozivaju najbolje rangirani učenici srednje škole, A varijanta, na Državnom natjecanju iz matematike. Natjecanje ima izborni karakter za Međunarodnu matematičku olimpijadu i Srednjoeuropsko matematičku olimpijadu.

HMO 2010

HMO 2011

HMO 2012

HMO 2013

HMO 2014

HMO 2015

HMO 2016

HMO 2017

HMO 2018

HMO 2019

HMO 2020

HMO 2021

HMO 2022

HMO 2023