Adventska radionica 2016.

Grupa A – pripreme za međunarodna natjecanja

A – Mix zadataka – Petar Orlić

G – Izogonalni konjugati – Marko Jukić

N – NT konstrukcije – Daniel Paleka

Grupa B – nagrađeni učenici od 2. do 4. razreda

N – Djelitelji i višekratnici – Miljen Mikić

A – Polinomi – Petar Bakić

C – Teorija grafova – Domagoj Bradač

Grupa C – nagrađeni učenici 1. razreda

A – Polinomi – Nikola Adžaga 

G – Izometrije i homotetija – Mea Bombardelli

C – Kombinatorna geometrija – Azra Tafro