Školsko natjecanje 2022

ZADACI I RJEŠENJA ŠKOLSKOG NATJECANJA 2022. 

Osnovna škola – zadaci

Osnovna škola – rješenja

U 4. zadatku za 6. razred rješenja u kojima su učenici shvatili da se znamenka 3 mora javiti u jednoj, a znamenka 8 u drugoj šifri, a inače su točna (1035 i 9885) bodovati s 5 bodova.

A varijanta – zadaci

A varijanta – rješenja

U novoj verziji je ispravljen zadatak 3.5.

B varijanta – zadaci

B varijanta – rješenja

U novoj verziji je ispravljen zadatak 3.4.

Rješenja su objavljena i u sustavu. No, zbog lakšeg objavljivanja i pristupanja učenika, mentora, članova povjerenstva (koji nemaju pristup sustavu) kao primarno mjesto za objavu je odabrana ova stranica.