Natjecanja 2023

POSEBNA PRAVILA ZA 2023. 

Posebna pravila matematika 2023 (uključuju ishode i teme po razinama)

Promjene u odnosu na 2022.:

–  naglašeno je da se podrazumijevaju i prošireni sadržaji za navedene ishode

– u 5. razredu OŠ je ishod A.5.6 zaokruživanje prirodnih i decimalnih brojeva i dodan na školskoj razini (prirodni brojevi)

– kao dodatna tema je eksplicitno naveden sadržaj Kružnica (obodni i središnji kut, tangenta) na državnoj razini za 7. razred te županijskoj i državnoj razini za 8. razred

– u B varijanti za 3. razred SŠ je eksplicirano da uz adicijske formule podrazumijevamo i formule za dvostruki i polovični argument, te je tema Eksponencijalne i logaritamske nejednadžbe dodana na državnoj razini

– u B varijanti za 4. razred SŠ je tema Kompozicija funkcija dodana na državnoj razini

OBRASCI ZA PROVEDBU

Obrasci će biti dostupni na ovoj stranici.

Privole i pravila o zaštiti osobnih podataka se nalaze na stranici AZOO.

Za županijsko i državno natjecanje nije potrebno ponovno ispunjavanje privola. Privole se  u matičnoj školi (Opća pravila) ili prosljeđuju povjerentvu na višoj razini natjecanja zajedno s učeničkim rješenjima (Upute za povjerenstva).

PRIJAVA UČENIKA I UNOS REZULTATA

Proces prijave i praćenja rezultata se odvija putem sustava koji je dostupan na poveznici https://natjecanja.azoo.hr

Ovlasti za pristup sustavu imaju samo školski povjerenici za natjecanja. Ukoliko se sustav stalno osvježuje promijenite preglednik (preporuka Chrome). U slučaju tehničkih poteškoća provjerite kratki popis tipičnih pogrešaka na naslovnoj strani sustava, a za sve ostale poteškoće i potrebe za dodatnim ovlastima pisati na natjecanjaismotre@azoo.hr

PITANJA

Za tehnička pitanja obratiti se redom: školskom povjereniku za natjecanja i školskom povjerenstvu, županijskom povjerenstvu ili predstavniku županijskog ureda, višem savjetniku V. Nikolausu (natjecanjaismotre@azoo.hr), predsjedniku državnog povjerenstva.

Za pitanja u vezi zadataka, rješenja i ispravljanja na dan natjecanja obratiti se dežurnim članovima državnog povjerenstva (kontakt u uputama za povjerenstva dostavljena školama). Molimo da te članove ne zovete u slučaju tehničkih pitanja.

Za pitanja o iznimnim situacijama i formalnim molbama obratiti se predsjedniku državnog povjerenstva na adresu dp@math.hr

UPUTE ZA ISPRAVLJANJE

Broj bodova mora biti cjelobrojan. Na svim razinama se koristi princip “Prati grešku” – vidjeti Vodič u nastavku.

Ako u manjim školama radi samo jedan nastavnik matematike, preporučuje se da se ispravljanje dogovori u suradnji s kolegama iz drugih škola ili da se u školsko povjerenstvo imenuju i stručni suradnici ili nastavnici drugih predmeta. Ako nije moguće izbjeći da mentor ispravlja u kategoriji u kojoj ima učenike, svakako to naglasite županijskom povjerenstvu.

Vodič kroz dodatne teme za mentore